www.conferece.huso.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Poster templates for Research poster presentations
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
รายละเอียดการลงทะเบียน
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
› Poster templates for Research poster presentations


ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลด Poster Templates เพื่อจัดทำโปสเตอร์การนำเสนอ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดรูปแบบและขนาดไว้  ดังนั้นจึงขอให้ผู้นำเสนอได้ใช้ Poster Templates ตามที่คณะกรรมการกำหนด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Poster Templates 1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Poster Templates 2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Poster Templates 3

การติดตั้งโปสเตอร์ คณะกรรมการกำหนดให้ผู้นำเสนอติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 -18.30 น. ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0876390601 (อ.กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์)